chinacompetence.se
Sven Calander
din kinakonsult: kultur, språk, management

om:

Kultur och språk-relaterade frågor underskattas ofta, men är ytterst viktiga för din framgång. Jag hjälper mina kunder att arbeta effektivare och att bättre förstå Kina, och erbjuder konsulttjänster med fokus på dina affärer med Kina. Mina tjänster bygger på mer än 30 års erfarenhet av företagsutveckling, ledarskap och projekt management samt att lära ut mandarin.

Som civilingenjör, och med över 30 års verksamhet med Kina, varav 20 år i Kina som manager för olika företag, vd och projektledare kan jag lätt relatera till din verksamhet, och erbjuda nyttiga tjänster.

 Jag startade min verksamhet 2012 med kunder inkluderande multinationella företag, SME, universitet, organisationer och privatelever. Jag erbjuder uppdrag antingen ensam eller med partner, och med ett brett nätverk i både Sverige och Kina. Jag är sedan 2010 bosatt i Göteborg.

Kontakta mig gärna och berätta om din idé, problem eller konkreta behov. Om jag inte själv kan åta mig uppdraget kanske jag kan tipsa dig hur du kan gå vidare via någon i mitt nätverk.

Vi hörs!

Bästa hälsningar

Sven Calander

seminarier och föredrag

Jag håller uppskattade föredrag och seminarier om Kina för olika forum med olika inriktningar.  I mina föreläsningar vill jag avmystifiera och med våra svenska referenser förklara hur Kina fungerar. Bredden av ämnen sträcker sig från föredrag om t ex byggnationen av svenska paviljongen på världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai, mycket verksamhets-specifika seminarier till rena inspirationsföredrag.

Jag håller även seminarier, ensam eller tillsammans med annan expertis, för blivande ”expats” med familjer som skall bosätta sig i Kina.

Det var över 30 år sedan jag cyklade jorden runt. Fortfarande finns intresse att jag berättar om denna omvälvande händelse i mitt liv.

Exempel på titlar:

 • Kina behöver världen- behöver världen Kina (se BOK nedan)
 • Det nya Kina
 • Kina utmanar
 • När Kina styr världen
 • Kinaprofil
 • Expatriate preparation program
 • Jobba effektivare med kineser
 • Sverige från en kinesisk horisont
 • Affärskultur i Kina
 • Byggnationen av svenska paviljongen på EXPO2010.
 • Jorden runt med cykel.

språkutbildning i mandarin

Kinesiska för yrkesverksamma

Jag vänder mig i första hand till yrkesverksamma, gärna mitt i karriären, och erbjuder grupp-, privat- och distansundervisning. De flesta på mina utbildningar är ingenjörer, tekniker, chefer, managers, expats samt medföljande.

Grundkursen startar med en grundlig språkintroduktion och 16 lektioner fördelat på tre moduler, där första modulen handlar om grundläggande hälsnings- och artighetsfraser, och borde vara obligatorisk för alla som jobbar med Kina.

 

För med information klicka här.

rådgivning

Boka en tid för rådgivning, det kan vara avgörande för att finna lösningar till olika möjligheter eller problem.

Efter en över 30-årig karriär med Kina har jag stött på en stor bredd av utmaningar, kulturkrockar, nya situationer och frågeställningar och i det närmaste olösliga problem, och har genom detta erhållit en stor kompetensbank och nätverk i Kina.  Jag har också lärt mig att varje situation är unik, och alltid får sin egen lösning.

Kvalitetssäkra dina möten

Om du inte förstår din kinesiska partner, eller om han/hon inte förstår dig, kan kosta mycket, dra ut på tiden och ställa till förtret. Jag sitter gärna med i samtal och förhandlingar för att om möjligt undvika missförstånd mellan parterna. Då jag är svensk och förstår vår kultur, talar flytande kinesiska och har över 30 års erfarenhet av den kinesiska kulturen samt dessutom har en bakgrund inom teknik och företagsledning, kan jag hjälpa dig att undvika missförstånd, och troligen komma fram till lösningar som är mer optimala.

projektledning

Planerar eller driver du projekt i Kina? Projektledaren är projektets vd, där framgång eller misslyckande beror på hans/hennes personliga kompetens och erfarenhet. Jag har sett exempel på duktiga unga projektledare som fastnat i olika kultur-relaterade fällor, där erfarenhet, kunskap och en något högre ålder hade räddat projektet till framgång.

Tillsammans med dig går jag gärna igenom ditt projekt, hjälper dig att utvärdera riskerna, och tar i vissa fall på mig att leda projektet alternativt handleda den befintliga projektledaren.

Med en erfaren, kompetent, kunnig och något äldre projektledare som verkat i Kina under ett kvarts sekel kan du känna dig trygg.

styrelsesupport

För att en styrelse skall fungera professionellt och fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt behövs kompetens för att förstå verksamhetens alla grenar. En styrelse för en verksamhet i Kina behöver kompetens om Kina för att tolka information som kommer från verksamheten och andra kinesiska aktörer, och även för att kommunicera effektivt med ledningen i Kina.

Som vd i ett helägt svenskt företag i Kina satt jag med i två styrelser, dels i mitt företag och dels ett annat dotterbolag i Kina. Min erfarenhet är att Kina-kompetensen i styrelsen i många fall är avgörande för verksamhetens framgång, och att denna kompetens allt för ofta får för lite utrymme.

Detta gäller även projekt som drivs i Kina, där viktiga beslut fattas i en icke-kinesisk styrgrupp. Finns inte kompetensen om Kina kan projektet i värsta fall helt eller delvis gå fel.

kontakta mig

Kontakta mig gärna och berätta om din idé, problem eller konkreta behov. Om jag inte själv kan åta mig uppdraget kanske jag kan tipsa dig hur du kan gå vidare via någon i mitt nätverk.

 

Svenwork

 

 

Vi hörs!

Bästa hälsningar

 

 

Sven Calander

email: sven@chinacompetence.se

mobil: +46 76 205 3024

Innehar F-skattebevis.

 

 

 

BOK View Sven Calander's profile on LinkedIn CV EngFlag1
简历
SvFlag
© Sven Calander, 2019, utvecklat